X
Kontakt

Tvorte v historickom priestore,
plnom inšpirácie.

Tvorivá práca, slobodný duch a zároveň
radosť z poznávania je pre nás v osobnom
aj v profesionálnom živote veľmi dôležitá.
Deťom sa snažíme ukázať svet okolo nás,
všímať si maličkosti, vidieť neviditeľné,
pozorovať, hrať sa, sústrediť a hlavne
vytvoriť niečo originálne.

Poznávaj a tvor      POZNÁVAJ A TVOR

Naše občianske
združenie zahrňuje
aj iné aktivity:

 

 • pripravovať vzdelávacie programy, najmä v oblastiach
  životného prostredia, ochrany a rozvoja kultúrneho
  a prírodného dedičstva a s tým súvisiacich vedných
  odborov (architektúra a urbanizmus, regionálna história, etnológia a pod. ) a ich interdisciplinárnych vzťahov
 • tvorivosť, výtvarné a remeselné zručnosti
 • podporovať a rozvíjať komunitný život
 • pripravovať rôzne typy programov a aktivít na podporu vzdelávania
 • pripravovať podklady a materiály pre vzdelávanie detí a mládeže
 • spolupracovať s inštitúciami s podobnými cieľmi a zameraním
 • usporadúvať workshopy, semináre, výstavy, súťaže a pod.
 • vykonávať publikačnú a edičnú činnosť
 • organizovať rôzne typy aktivít pre verejnosť a miestnu komunitu

KURZY

 

BABY ART 3 - 6 ROKOV


PONDELOK 16.00 - 17.00 HOD.

TEEN ART 11 - 15 ROKOV


UTOROK 16.00 - 18.00 HOD.

ADULT ART 30+ ROKOV


STREDA 16.00 - 18.00 HOD.